– Enkelt, tryggt och kostnadseffektivt

 Vi är redovisningskonsulter och kunniga inom bokföring. Detta är hjärtat i vår verksamhet och ligger till grund för våra tjänster inom ekonomisk analys och rådgivning.

 • Löpande bokföring
 • Hantering av leverantörsfakturor
 • Hantering av kundfakturor
 • Skattedeklaration
 • Projektredovisning

– Stöttning och rådgivning

Det krävs alltmer genomarbetade och väldokumenterade underlag till banker och andra finansiärer. Vi hjälper dig förbättra lönsamheten i företaget och stöttar dig i ekonomistyrningsfrågor.

 • Periodbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisningar
 • Revisorskontakt
 • Bolagsdeklarationer
 • Analyser

– Rätt lön i rätt tid

 Vi ser till att löner och bokföring blir rätt samt att deklarationer för skatter och avgifter redovisas och betalas in i tid.

 • Löneberäkning, lönebesked
 • Utbetalning av lön
 • Underlag för skatter/avgifter
 • Kontrolluppgifter
 • Rådgivning